Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Încărcarea tăvii de 2100 de foi

  ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideţi.

 1. Trageţi tava complet în afară.

 2. Reglaţi ghidajele pentru lăţime şi lungime.

   Încărcarea hârtiei de dimensiune A5

  1. Trageţi în sus şi mutaţi ghidajul pentru lăţime în poziţia corectă pentru dimensiunea A5.

  2. Strângeţi şi apoi glisaţi ghidajul de lungime în poziţia pentru A5, până când se fixează în poziţie cu un clic.

  3. Scoateţi din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

  4. Introduceţi ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

   Notă:  Apăsaţi ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziţie cu un clic.

   Încărcarea hârtiei A4, Letter, Legal, Oficio şi Folio

  1. Trageţi în sus şi glisaţi ghidajul de lăţime în poziţia corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

  2. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă ataşat la ghidajul de lungime, scoateţi-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este ataşat, treceţi la pasul d.

  3. Puneţi ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

  4. Strângeţi şi apoi glisaţi ghidajul de lungime în poziţia corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

 3. Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi şi răsfoiţi-le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la acelaşi nivel.

 4. Încărcaţi teancul de hârtie cu faţa imprimabilă îndreptată în jos pentru tipărirea pe o singură faţă.

  • Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corect.
  • Imprimarea pe o faţăImprimarea pe două feţe (duplex)
  • Asiguraţi-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

  Avertisment - Pericol de deteriorare:  Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

 5. Introduceţi tava.

  Notă:  Apăsaţi teancul de hârtie în timp ce introduceţi tava.

 6. Din panoul de control al imprimantei, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

  Notă:  Setaţi corect tipul şi dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele şi problemele de calitate a imprimării.

Consideraţi acest articol util?
Top