Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Crearea unei comenzi rapide pentru poşta electronică utilizând panoul de control al imprimantei

 1. Din ecranul de început, navigaţi la:

  Poştă electronică > Destinatar >  introduceţi o adresă de poştă electronică

  Pentru a crea un grup de destinatari, atingeţi Următoarea adresă, apoi introduceţi adresa de poştă electronică a următorului destinatar.

 2. Atingeţi Subiect, apoi introduceţi subiectul mesajului de poştă electronică, apoi atingeţi Gata.

 3. Atingeţi Mesaj, apoi introduceţi mesajul şi apoi atingeţi Gata.

 4. Reglaţi setările de poştă electronică.

  Notă:  Dacă modificaţi setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru poşta electronică, atunci setările nu vor fi salvate.

 5. Apăsaţi .

 6. Introduceţi un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeţi Terminat.

 7. Verificaţi dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeţi OK.

  Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeţi Revocare, apoi reintroduceţi informaţiile.

  Note:

  • Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru poşta electronică, pe ecranul de început al imprimantei.
  • Puteţi utiliza comanda rapidă atunci când expediaţi prin poşta electronică alt document, utilizând aceleaşi setări.
Consideraţi acest articol util?
Top