Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Mutarea imprimantei în altă locaţie

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Imprimanta cântăreşte mai mult de 18  kg (40  livre) şi necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranţă.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Când mutaţi imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmaţi aceste indicaţii:

 • Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.
 • Deconectaţi toate cablurile de la imprimantă.
 • Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, rulaţi-o cu atenţie către noua locaţie.
 • Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configuraţie tăvi opţionale, ridicaţi imprimata de pe tăvi. Nu încercaţi să ridicaţi imprimanta şi tăvile simultan.
 • Utilizaţi mânerele imprimantei pentru a o ridica.
 • Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafaţă care să poată susţine integral baza imprimantei.
 • Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafaţă care să poată susţine dimensiunile acestora.
 • Menţineţi imprimanta în poziţie verticală.
 • Evitaţi mutarea imprimantei prin mişcări de împingere bruşte.
 • Asiguraţi-vă că nu vă prindeţi degetele dedesubt când aşezaţi imprimanta jos.
 • Asiguraţi-vă că în jurul imprimantei este spaţiu suficient.
 • Utilizaţi numai sursa de tensiune şi cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

Notă:  Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanţie.

Consideraţi acest articol util?
Top