Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Kopírování fotografií

  1. Položte fotografii lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru.

  2. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

    Kopírování > Obsah > Fotografie > 

  3. Z nabídky Zdroj obsahu přejděte na položku:

    Fotografie/film >  > Kopírovat

    Poznámka:  Chcete-li kopírovat více fotografií, umístěte na skleněnou plochu skeneru další fotografii a poté stiskněte tlačítko Skenovat další stránku.

  4. Stiskněte tlačítko Dokončit úlohu.

Byl tento článek užitečný?
Top