Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Kopírování na obě strany papíru (oboustranný tisk)

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  Kopírování > Strany (oboustranný) >  vyberte preferovanou metodu oboustranného kopírování

  Poznámka:  První číslo pro preferovanou metodu oboustranného kopírování představuje strany předloh, zatímco druhé číslo představuje strany kopií. Vyberte například možnost „Oboustranné na oboustranné“, máte-li oboustranné předlohy a chcete zhotovit oboustranné kopie.

 4. Stiskněte tlačítko  > Kopírovat.

Byl tento článek užitečný?
Top