Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Rychlé kopírování

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

  Poznámka:  Aby nebyl obraz oříznutý, musí být velikost předlohy a velikost papíru pro kopírování stejné.

 3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko .

Byl tento článek užitečný?
Top