Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Kopírování na hlavičkový papír

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  Kopírovat > Kopírovat z >  vyberte velikost předlohy > 

 4. Přejděte na:

  Kopírovat do >  vyberte zásobník, který obsahuje hlavičkový papír > Kopírovat

 5. Pokud žádný ze zásobníků nepodporuje hlavičkový papír, přejděte na položku:

  Ruční podavač >  vyberte formát hlavičkového papíru > Hlavičkový papír

 6. Vložte hlavičkový papír lícovou stranou nahoru a horním okrajem napřed do univerzálního podavače a poté stiskněte položku Kopírovat.

Byl tento článek užitečný?
Top