Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Vytvoření vlastní úlohy kopírování

Funkce vlastní úloha kopírování nebo vytváření úloh se používá ke spojení jedné nebo více sad předloh do jediné kopírovací úlohy. Každá sada může být skenována s použitím jiných parametrů úlohy. Je-li odeslána úloha kopírování a aktivována funkce Vlastní úloha, skener naskenuje první sadu předloh s použitím zadaných nastavení a poté naskenuje další sadu se stejnými nebo odlišnými nastaveními.

Definice sady závisí na zdroji skenování:

 • Pokud skenujete dokument umístěný na skleněné ploše skeneru, sada se skládá z jedné stránky.
 • Pokud skenujete více stránek pomocí podavače ADF, pak se sada skládá ze všech stránek naskenovaných do vyprázdnění podavače ADF.
 • Pokud skenujete jednu stránku pomocí podavače ADF, sada se skládá z jedné stránky.

Příklad:

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  Kopírování > Rozšířené možnosti > Vlastní úloha > Zapnuto >  > Kopírovat

  Poznámka:  Po dosažení konce sady se znovu objeví skenovací obrazovka.

 4. Vložte další dokument lícovou stranou nahoru a krátkým okrajem napřed do podavače ADF nebo jej položte lícovou stranou dolů na skleněnou plochu skeneru a poté stiskněte položku Skenovat z automatického podavače nebo Skenovat z plochy skeneru.

  Poznámka:  V případě potřeby změňte nastavení úlohy skenování.

 5. Pokud chcete skenovat další dokument, opakujte předchozí krok. Jinak stiskněte položku Dokončit úlohu.

Byl tento článek užitečný?
Top