Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Umístění oddělovacích listů mezi kopie

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  Kopírovat > Rozšířené možnosti > Oddělovací listy

  Poznámka:  Pro položku Skládat kopie nastavte možnost „1,2,3 ‑ 1,2,3“, aby byly vkládány oddělovací listy mezi kopie. Pokud je pro položku Skládat kopie nastavena možnost „1,1,1 ‑ 2,2,2“, oddělovací listy se doplní na konec úlohy kopírování. Další informace najdete v části Skládání kopií.

 4. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Mezi kopie
  • Mezi úlohy
  • Mezi listy
  • Vypnuto
 5. Stiskněte tlačítko  > Kopírovat.

Byl tento článek užitečný?
Top