Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Crearea unei comenzi rapide pentru destinaţia faxului utilizând panoul de control al imprimantei

  1. Din ecranul de început, atingeţi Fax, apoi introduceţi numărul de fax.

    Notă:  Pentru a crea un grup de numere de fax, atingeţi Numărul următor, apoi introduceţi următorul număr de fax.

  2. Apăsaţi .

  3. Introduceţi un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeţi Terminat.

  4. Verificaţi dacă numele şi numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeţi OK.

    Notă:  Dacă numele este incorect, atingeţi Revocare, apoi reintroduceţi informaţiile.

Consideraţi acest articol util?
Top