Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Skenování na jednotku paměti flash

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Vložte jednotku paměti flash do portu USB na přední straně tiskárny.

  Poznámka:  Zobrazí se domovská obrazovka jednotky USB.

 4. Vyberte cílovou složku a stiskněte tlačítko Skenovat na jednotku USB.

  Poznámka:  Tiskárna po 30 sekundách nečinnosti přejde zpět na domovskou obrazovku.

 5. Upravte nastavení skenování a poté stiskněte tlačítko Skenovat.

Byl tento článek užitečný?
Top