Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Adgang til systemkortet

  Bemærk!  Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

 1. Åbn adgangspanelet til systemkortet.

 2. Brug en skruetrækker til at løsne skruerne på systemkortets afskærmning.

 3. Fjern afskærmningen.

 4. Brug følgende illustration til at lokalisere det passende stik.

  Advarsel - Potentiel skade:  Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

  1

  Lexmark™ Stik til Internal Solutions Port eller til printerharddisk

  2

  Stik til optionskort

  3

  Stik til hukommelseskort

 5. Monter afskærmningen igen, og placer derefter skruerne over hullerne.

 6. Stram skruerne på afskærmningen.

 7. Luk dækslet.

Var denne artikel nyttig?
Top