Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Přístup k desce řadiče

  Poznámka:  Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 1. Otevřete přístupový kryt desky řadiče.

 2. Pomocí šroubováku uvolněte šrouby na ochraně desky řadiče.

 3. Vyjměte vnitřní ochranný kryt.

 4. S pomocí následujícího obrázku vyhledejte příslušný konektor.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na desce řadiče nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

  1

  Lexmark™ Konektor pro Internal Solutions Port nebo pro pevný disk tiskárny

  2

  Volitelný konektor karty

  3

  Konektor paměťové karty

 5. Znovu připevněte vnitřní ochranný kryt a poté vyrovnejte šrouby s příslušnými otvory.

 6. Utáhněte šrouby vnitřního ochranného krytu.

 7. Zavřete přístupový kryt.

Byl tento článek užitečný?
Top