Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Ojämn täthet på utskriften

ÅtgärdJaNej

Steg % s

Byt ut bildhanteringsenheten eller fotoenhetssatsen och skicka sedan utskriftsjobbet igen.

Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten eller fotoenhetssatsen för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

Varning – risk för skador:  För att undvika skador ska du inte vidröra bildhanteringsenhetens eller fotoenhetssatsens undersida.

Är utskriftsdensiteten ojämn?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top