Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Nastavení faxu pomocí standardní telefonní linky

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte faxové funkce za bouřky.

Nastavení 1: Tiskárna je připojena k samostatné faxové lince.

 1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.

 2. Druhý konec telefonního kabelu připojte do aktivní analogové telefonní zásuvky na stěně.

Poznámky:

 • Můžete nastavit tiskárnu tak, aby přijímala faxy automaticky (automatický příjem zapnut) nebo ručně (automatický příjem vypnut).
 • Pokud chcete přijímat faxy automaticky, nastavte tiskárnu na přijetí volání po libovolném počtu zazvonění.

Nastavení 2: Tiskárna sdílí linku se záznamníkem

Poznámka:  Pokud si předplatíte službu rozlišujícího vyzvánění nabízenou vaší telefonní společností, musíte nastavit správný typ vyzvánění pro tiskárnu. V opačném případě nebude tiskárna přijímat faxy, ani když ji nastavíte na automatický příjem faxů.

Zapojení do stejné telefonní zásuvky ve zdi

 1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.

 2. Druhý konec telefonního kabelu připojte do aktivní analogové telefonní zásuvky na stěně.

 3. Připojte záznamník do portu telefonu tiskárny.

Zapojení do různých telefonních zásuvek ve zdi

 1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.

 2. Druhý konec telefonního kabelu připojte do aktivní analogové telefonní zásuvky na stěně.

Poznámky:

 • Pokud máte k lince pouze jedno telefonní číslo, nastavte tiskárnu na automatický příjem faxů.
 • Nastavte tiskárnu tak, aby přijímala volání o dvě zazvonění po záznamníku. Jestliže například nastavíte záznamník tak, aby přijímal volání po čtyřech zazvoněních, nastavte možnost Počet zvonění před přijetím na tiskárně na šest.

Nastavení 3: Tiskárna je připojena ke stejné telefonní lince jako telefon s předplacenou hlasovou schránkou.

 1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.

 2. Druhý konec telefonního kabelu připojte do aktivní analogové telefonní zásuvky na stěně.

 3. Připojte telefon do portu telefonu tiskárny.

Poznámky:

 • Toto nastavení funguje nejlépe, pokud používáte hlasovou schránku častěji než fax, a pokud si předplatíte službu rozlišujícího vyzvánění.
 • Když zvednete telefon a uslyšíte faxové tóny, přijměte fax stisknutím tlačítek *9* nebo zadáním kódu ručního příjmu na telefonu.
 • Můžete také nastavit tiskárnu na automatické přijímaní faxů, ale když čekáte fax, musíte vypnout službu hlasové schránky.
Byl tento článek užitečný?
Top