Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Opsætning af fax via en standardtelefonlinje

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

1. opsætning: Printeren er sluttet til en dedikeret faxlinje

 1. Indsæt den ene ende af telefonledningen i printerens LINE-port.

 2. Indsæt den anden ende af telefonledningen i et aktivt analogt telefonstik.

Bemærkninger:

 • Du kan indstille printeren til at modtage faxer automatisk (Autosvar Til) eller manuelt (Autosvar Fra).
 • Hvis du vil modtage faxer automatisk, skal du indstille printeren til at svare efter det antal ringesignaler, du ønsker.

2. opsætning: Printeren deler linjen med en telefonsvarer

Bemærk!  Hvis du abonnerer på en markant ringetjeneste, der tilbydes af dit telefonfirma, skal du sørge for at indstille det korrekte ringemønster for printeren. Ellers modtager printeren ikke faxer, selvom du har indstillet den til at modtage faxer automatisk.

Tilsluttet til det samme telefonstik i væggen

 1. Indsæt den ene ende af telefonledningen i printerens LINE-port.

 2. Indsæt den anden ende af telefonledningen i et aktivt analogt telefonstik.

 3. Tilslut telefonsvareren til telefonporten på printeren.

Tilsluttet til forskellige vægstik

 1. Indsæt den ene ende af telefonledningen i printerens LINE-port.

 2. Indsæt den anden ende af telefonledningen i et aktivt analogt telefonstik.

Bemærkninger:

 • Hvis du kun har ét telefonnummer på linjen, skal du indstille printeren til at modtage faxer automatisk.
 • Indstil printeren til at besvare opkald to ringesignaler efter telefonsvareren. Hvis telefonsvareren f.eks. besvarer opkald efter fire ringesignaler, skal du indstille printeren til at besvare opkald efter seks ringesignaler.

3. opsætning: Printeren deler linjen med en telefon med abonnement på en telefonsvarertjeneste.

 1. Indsæt den ene ende af telefonledningen i printerens LINE-port.

 2. Indsæt den anden ende af telefonledningen i et aktivt analogt telefonstik.

 3. Tilslut telefonen i telefonporten på printeren.

Bemærkninger:

 • Denne opsætning fungerer bedst, hvis du bruger telefonsvareren hyppigere end fax, og hvis du abonnerer på en markant ringetjeneste.
 • Når du besvarer telefonen og hører faxtoner, skal du trykke *9* eller den manuelle svarkode på telefonen for at modtage faxen.
 • Du kan også indstille printeren til at modtage faxer automatisk, men slå telefonsvarertjenesten fra, når du forventer en fax.
Var denne artikel nyttig?
Top