Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Opsætning af fax via en digital abonnementslinje

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

En DSL-linje (digital abonnementslinje) opdeler den normale telefonlinje i to kanaler: tale og internet. Telefon- og faxsignaler går via talekanalen, og internetsignaler går via den anden kanal.

Installer et DSL-filter for at minimere interferensen mellem de to kanaler og sikre kvaliteten af forbindelsen.

Bemærk!  Kontakt din DSL-leverandør for at få et DSL-filter.

  1. Indsæt DSL-filterets linjeport i vægstikket.

  2. Indsæt den ene ende af telefonledningen i printerens LINE-port. Slut den anden ende af telefonporten til DSL-filteret.

  3. Fjern alle installerede adapterstik fra telefonporten på printeren, og tilslut derefter telefonen, hvis du vil tilslutte en telefon til printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top