Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Konfiguracja faksu przy użyciu cyfrowej linii abonenckiej

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać funkcji faksu podczas burzy.

Cyfrowa linia abonencka (DSL) dzieli zwykłą linię telefoniczną na dwa kanały: głosowy i internetowy. Sygnały telefonu i faksu przesyłane są przez kanał głosowy, natomiast sygnał internetowy przesyłany jest przez drugi kanał.

Zainstaluj filtr DSL, aby zminimalizować zakłócenia występujące między dwoma kanałami i zapewnić dobrą jakość połączenia.

Uwaga:  Aby zainstalować DSL, skontaktuj się z dostawcą usługi DSL.

  1. Podłącz port LINE filtru DSL do gniazda telefonicznego.

  2. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda telefonicznego filtra DSL.

  3. Aby połączyć telefon z drukarką, usuń zainstalowane wtyczki z portu telefonicznego drukarki, a następnie podłącz telefon.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top