Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Opsætning af fax via VoIP-telefontjeneste

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

  1. Indsæt den ene ende af telefonledningen i printerens LINE-port.

  2. Indsæt den anden ende af ledningen i porten, der er mærket Telefonlinje 1 eller Telefonport på VoIP-adapteren.

    Bemærk!  Porten, der er mærket Telefonlinje 2 eller Faxport , er ikke altid aktiv. VoIP-udbydere kan opkræve yderligere gebyrer for aktivering af den anden telefonport.

  3. Tilslut telefonen i telefonporten på printeren.

Bemærkninger:

  • Du kan kontrollere, om telefonporten på VoIP-adapteren er aktiv ved at tilslutte en analog telefon i telefonporten og derefter lytte efter en klartone.
  • Hvis du skal bruge to telefonporte til dine enheder, men ikke ønsker at betale ekstra, skal du bruge en telefonsplitter. Tilslut telefonsplitteren til Telefonlinje 1 eller Telefonport, og tilslut derefter printeren og telefonen til fordeleren.
  • Du kan kontrollere fordeleren ved at tilslutte en analog telefon i fordeleren og derefter lytte efter en klartone.
Var denne artikel nyttig?
Top