Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Nastavení faxu pomocí kabelového modemového připojení

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte faxové funkce za bouřky.

Nastavení 1: Tiskárna je připojena přímo ke kabelovému modemu

  1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.

  2. Druhý konec kabelu připojte do portu označeného Telefonní linka 1 nebo Telefonní port na kabelovém modemu.

  3. Připojte analogový telefon do portu telefonu tiskárny.

Poznámka:  Zkontrolujte, zda je telefonní port na kabelovém modemu aktivní: připojte analogový telefon do telefonního portu a poté poslouchejte oznamovací tón.

Nastavení 2: Tiskárna je připojena k telefonní zásuvce na stěně, kabelový modem je instalován na jiném místě v budově.

  1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.

  2. Druhý konec telefonního kabelu připojte k aktivní telefonní zásuvce na zdi.

  3. Připojte analogový telefon do portu telefonu tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top