Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Opsætning af fax via en kabelmodemforbindelse

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

1. opsætning: Printeren er sluttet direkte til et kabelmodem

  1. Indsæt den ene ende af telefonledningen i printerens LINE-port.

  2. Slut den anden ende af ledningen til porten, der er mærket Telefonlinje 1 eller Telefonport på kabelmodemmet.

  3. Indsæt den analoge telefon i telefonporten på printeren.

Bemærk!  Du kan kontrollere, om telefonporten på kabelmodemmet er aktiv ved at tilslutte en analog telefon og derefter lytte efter en klartone.

2. opsætning: Printeren er sluttet til et vægstik, og kabelmodemmet er installeret et andet sted i huset

  1. Indsæt den ene ende af telefonledningen i printerens LINE-port.

  2. Indsæt den anden ende af telefonledningen i det aktive analoge telefonstik.

  3. Indsæt den analoge telefon i telefonporten på printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top