Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Mutarea imprimantei în altă locaţie

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20  kg (44  livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranţă.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Când mutaţi imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmaţi aceste indicaţii:

 • Asiguraţi-vă că toate uşile şi tăvile sunt închise.
 • Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.
 • Deconectaţi toate cablurile de la imprimantă.
 • Dacă imprimanta are tăvi opţionale separate instalate pe podea sau accesorii de ieşire ataşate la aceasta, deconectaţi-le înainte de a muta imprimanta.
 • Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, deplasaţi-o cu atenţie în noua locaţie. Aveţi grijă când treceţi peste praguri şi denivelări din podea.
 • Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configuraţie tăvi opţionale sau accesorii de ieşire, scoateţi accesoriile de ieşire şi ridicaţi imprimata de pe tăvi. Nu încercaţi să ridicaţi imprimanta şi orice accesorii simultan.
 • Utilizaţi întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
 • Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafaţă care să poată susţine integral baza imprimantei.
 • Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafaţă care să poată susţine dimensiunile acestora.
 • Menţineţi imprimanta în poziţie verticală.
 • Evitaţi mutarea imprimantei prin mişcări de împingere bruşte.
 • Asiguraţi-vă că nu vă prindeţi degetele dedesubt când aşezaţi imprimanta jos.
 • Asiguraţi-vă că în jurul imprimantei este spaţiu suficient.

Notă:  Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanţie.

Consideraţi acest articol util?
Top