Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Nastavení režimů spořiče energie

  Režim Eco-Mode

 1. Na domovské stránce stiskněte možnost Nastavení > Zařízení > Řízení spotřeby > Režim Eco‑Mode.

 2. Vyberte nastavení.

  Režim spánku

 1. Na domovské stránce stiskněte možnost Nastavení > Zařízení > Řízení spotřeby > Časové limity > Režim spánku.

 2. Zvolte počet minut, jež má uplynout, než tiskárna přejde do režimu spánku.

  Režim hibernace

 1. Na domovské stránce stiskněte možnost Nastavení > Zařízení > Řízení spotřeby > Časové limity > Časování hibernace.

 2. Zvolte dobu, jež má uplynout, než tiskárna přejde do režimu hibernace.

 3. Poznámky:

  • Před odesláním nové tiskové úlohy zkontrolujte, zda jste tiskárnu probudili z režimu hibernace.
  • V režimu hibernace je server Embedded Web Server vypnutý.
Byl tento článek užitečný?
Top