Skip to Content Information Center
Lexmark CX921

Lexmark CX921

Installere hæfteefterbehandleren

  FORSIGTIG - VÆLTEFARE:  Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan kræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Udpak hæfteefterbehandleren.

  Bemærk!  Fjern mærkaten, men behold skruen til brug i xref_rail-cover_da_xref.

 4. Fjern standardbakken.

 5. Fjern det selvklæbende dæksel, og fjern derefter papirholderen.

 6. Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at fjerne dækslerne til papirstyrets sensor og glideskinnen.

 7. Fjern papirstyrene.

 8. Sæt dækslet til sensor på.

 9. Indsæt efterbehandleren.

 10. Fastgør efterbehandleren i printeren.

  Bemærk!  Brug skruen, der følger med efterbehandleren.

 11. Sæt efterbehandlerens glideskinnedæksel på.

  Bemærk!  Brug skruerne, der følger med efterbehandleren.

 12. Fjern filterdækslet.

  Bemærk!  Dette trin kan kun benyttes på nogle printermodeller.

 13. Slut efterbehandlerens kabel til printeren.

 14. Monter filterdækslet igen.

  Bemærk!  Dette trin kan kun benyttes på nogle printermodeller.

 15. Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brandfare.

 16. Tænd printeren.

  Føj efterbehandleren til printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren.

Var denne artikel nyttig?
Top