Skip to Content Information Center
Lexmark CX921

Lexmark CX921

Installation af bakke til 2 x 500 eller 2500 ark

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

  FORSIGTIG - VÆLTEFARE:  Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Pak papirmagasinet ud, og fjern al emballagen.

 4. Sæt støttefødderne på bakken, og fjern derefter det selvklæbende dæksel.

 5. Med håndtagene i siden justeres printeren i forhold til bakken, og printeren sænkes på plads.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Hvis printeren vejer mere end 20  kg (44  lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.

 6. Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at afmontere stikkets dæksel fra printerens bagside.

 7. Slut bakkestikket til printeren.

 8. Åbn bakkerne 2 og 3.

 9. Fastgør bakken til printeren med låseclipsene og metalbeslaget.

  • Forside
  • Bagside
 10. Luk bakkerne, og sæt derefter stikkets dæksel på.

 11. Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

 12. Tænd printeren.

Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre det tilgængeligt for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren.

Når der installeres hardwareoptioner, følges denne installationsrækkefølge.

 • Bakke til 2 x 500 eller 2500 ark
 • Printer
 • Hæfteefterbehandler
Var denne artikel nyttig?
Top