Skip to Content Information Center
Lexmark CX921

Lexmark CX921

Installere bakke til 3000 ark

  Bemærk!  Bakken til 3000 ark understøttes kun, hvis bakken til 2 x 500 eller 2500 ark installeres.

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

  FORSIGTIG - VÆLTEFARE:  Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Udpak bakken.

 4. Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at afbryde kablet til 2 x 500- eller 2500-arksbakken fra printerens bagside.

 5. Åbn bakkerne 2 og 3.

 6. Fjern metalbeslagene og låseclipsen, der holder bakken til 2 x 500 eller 2500 ark på plads i printeren.

  • Forside
  • Bagside
 7. Luk bakkerne.

 8. Brug håndtagene i siden til at løfte printeren fra bakken til 2 x 500 eller 2500 ark.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Hvis printeren vejer mere end 20  kg (44  lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.

 9. Fjern støttefødderne fra bakken.

 10. Fjern de selvklæbende dæksler.

 11. Åbn bakken, og fjern derefter monteringsbeslaget og skinnedækslerne.

 12. Sæt sidemonteringsbeslagene på bakken, og sæt styrepladen ind i skinnen.

 13. Sæt skinnen og derefter monteringsbeslaget og skinnedækslerne på.

 14. Luk skuffen.

 15. Med håndtagene i siden justeres printeren i forhold til bakken, og printeren sænkes på plads.

 16. Juster bakken til 3000 ark i forhold til printeren, og sæt derefter monteringsstøtten på.

 17. Fastgør bakkekablet med klemmen.

 18. Slut bakkekablet til printeren.

 19. Sæt bakkekabeldækslet på.

 20. Skub bakken ind, indtil den klikker på plads.

 21. Sæt støttefødderne på printeren.

 22. Slut 2 x 500- eller 2500-arkbakkens stik til printeren.

 23. Åbn bakkerne 2 og 3, og fastgør derefter bakken til 2 x 500 eller 2500 ark til printerne med låseclipsene og metalbeslaget.

  • Forside
  • Bagside
 24. Luk bakkerne.

 25. Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

 26. Tænd printeren.

Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre det tilgængeligt for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren.

Når der installeres hardwareoptioner, følges denne installationsrækkefølge.

 • Skuffe til 3000 ark
 • Printer
 • Hæfteefterbehandler
Var denne artikel nyttig?
Top