Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Papirstopp i deksel C

 1. Åpne deksel C.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

  Merknader:

  • Kontroller at dekselet ikke treffer kabler som er koblet til skriveren.
  • Hvis det er installert en 3000-arks skuff, skyver du skuffen mot høyre for å åpne dekselet.
 2. Fjern eventuelt fastkjørt papir fra følgende steder.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

  • Varmeelementområde
  • Nedenfor varmeelementområdet
  • I tosidigenheten
  • Over dupleksområdet
 3. Åpne standardskuffene, og fjern det fastkjørte papiret.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

 4. Lukk skuffene og deretter dekselet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top