Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Stiftestopp i stifte- og hulleenheten

  1. Åpne deksel H.

  2. Fjern stiftekassettholderen.

  3. Fjern løse stifter.

  4. Sett inn stiftkassettholderen til den klikker på plass.

  5. Lukk dekselet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top