Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Bytte stiftekassetten i stifte- og hulleenheten

  1. Åpne deksel H.

  2. Ta ut stiftekassetten.

  3. Pakk ut den nye stiftekassetten.

  4. Sett inn den nye stiftekassetten til den klikker på plass.

  5. Lukk dekselet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top