Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Změna nastavení portů tiskárny po instalaci nového portu Internal Solutions

Poznámky:

 • Má-li tiskárna statickou adresu IP, neměňte její konfiguraci.
 • Jsou-li počítače nakonfigurovány na použití názvu sítě a nikoli na použití adresy IP, neměňte konfiguraci.
 • Pokud přidáváte bezdrátový port Internal Solutions (ISP) do tiskárny dříve konfigurované pro připojení Ethernet, odpojte tiskárnu od sítě Ethernet.

  Uživatelé se systémem Windows

 1. Otevřete složku Tiskárny.

 2. Z místní nabídky tiskárny s novým portem ISP otevřete okno Vlastnosti tiskárny.

 3. Konfigurujte port ze seznamu.

 4. Aktualizujte adresu IP.

 5. Použijte změny.

  Uživatelé se systémem Macintosh

 1. Pomocí ikony Předvolby systému v nabídce Menu přejděte do seznamu tiskáren a poté vyberte možnost + > IP.

 2. Zadejte do pole adresy adresu IP tiskárny.

 3. Použijte změny.

Byl tento článek užitečný?
Top