Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Připojení tiskárny k síti Wi-Fi

Zkontrolujte, zda je možnost Aktivní adaptér nastavena na hodnotu Automaticky. Na domovské obrazovce stiskněte možnost Nastavení > Síť/porty > Přehled sítě > Aktivní adaptér.

  Použití ovládacího panelu

 1. Na domovské obrazovce stiskněte možnosti Nastavení > Síť/porty > Bezdrátové > Nastavit na panelu tiskárny > Vybrat síť.

 2. Vyberte síť Wi-Fi a poté zadejte heslo sítě.

 3. Poznámka:  U modelů tiskáren s funkcí připojení k síti Wi-Fi se výzva k nastavení sítě Wi-Fi zobrazí během počátečního nastavení.

  Pomocí mobilního asistenta Lexmark

 1. V závislosti na mobilním zařízení si stáhněte mobilního asistenta Lexmark buď z obchodu Google Play™ , nebo z online obchodu App Store.

 2. Na domovské obrazovce tiskárny stiskněte možnosti Nastavení > Síť/porty > Bezdrátové > Nastavit pomocí mobilní aplikace > ID tiskárny.

 3. Spusťte aplikaci v mobilním zařízení a přijměte podmínky používání.

  Poznámka:  V případě potřeby udělte oprávnění.

 4. Klepněte na možnosti Připojit k tiskárně > Přejít na nastavení sítě Wi-Fi.

 5. Připojte mobilní zařízení k bezdrátové síti tiskárny.

 6. Přejděte zpět do aplikace a poté klepněte na možnost Nastavení připojení k síti Wi-Fi.

 7. Vyberte síť Wi-Fi a poté zadejte heslo sítě.

 8. Klepněte na možnost Hotovo.

Byl tento článek užitečný?
Top