Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Uvíznutí papíru v univerzálním podavači

 1. Vyjměte papír z univerzálního podavače.

 2. Vyjměte uvíznutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 3. Otevřete dvířka C a odstraňte všechny útržky papíru.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

  Poznámky:

  • Zajistěte, aby dvířka nevrazila do žádného kabelu připojeného k tiskárně.
  • Je-li instalován zásobník na 3000 listů, posuňte zásobník doprava, aby se otevřela dvířka.
 4. Zavřete dvířka.

 5. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

 6. Znovu vložte papír.

Byl tento článek užitečný?
Top