Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Uvíznutí papíru ve dvířkách C

 1. Otevřete dvířka C.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

  Poznámky:

  • Zajistěte, aby dvířka nevrazila do žádného kabelu připojeného k tiskárně.
  • Je-li instalován zásobník na 3000 listů, posuňte zásobník doprava, aby se otevřela dvířka.
 2. Vyjměte zaseknutý papír ze všech následujících míst.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  • Oblast zapékače
  • Pod oblastí zapékače
  • Oblast oboustranného tisku
  • Nad oblastí oboustranného tisku
 3. Otevřete standardní zásobníky a vyjměte zaseknutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 4. Zavřete zásobníky a potom zavřete dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top