Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Uvíznutí papíru ve dvířkách D

 1. Otevřete dvířka D a vyjměte zaseknutý papír.

  Poznámky:

  • Je-li instalován zásobník na 3000 listů, posuňte zásobník doprava, aby se otevřela dvířka.
  • Otevřete dvířka C a přesvědčte se, že jste vyjmuli všechny útržky papíru, a pak dvířka zavřete.
 2. Otevřete volitelný zásobník a vyjměte zaseknutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 3. Zavřete zásobník a potom zavřete dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top