Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Uvíznutí papíru v brožovací schránce

 1. Otevřete dvířka G a vyjměte zaseknutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 2. Otevřete dvířka J.

 3. Otevřete dvířka H.

 4. Vyjměte zaseknutý papír ze všech následujících míst.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  • Dvířka J
  • Oblasti H1 a H2
  • Oblast H6
 5. Vytáhněte brožovací jednotku.

 6. Vyjměte zaseknutý papír ze všech následujících míst.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  • Oblast H8
  • Oblast H9
  • Oblast H10
 7. Zatlačte brožovací jednotku zpět na místo.

 8. Zavřete dvířka H a J.

Byl tento článek užitečný?
Top