Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Uvíznutí papíru v sešívací schránce

  1. Vyjměte papír z odkladače sešívací schránky.

  2. Posuňte sešívací schránku a vyjměte zaseknutý papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

    V případě potřeby otočte kolečkem G1 dolů a podejte zaseknutý papír do odkladače dokončovací schránky. Poté zaseknutý papír vyjměte.

  3. Zasuňte sešívací schránku zpět na místo.

Byl tento článek užitečný?
Top