Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Instalace sešívací dokončovací schránky

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Při instalaci jednoho nebo více doplňků tiskárny nebo multifunkční tiskárny budete možná muset použít kolečkový podstavec, nábytek nebo jiný prvek, abyste předešli nestabilitě a možnému zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

 3. Vybalte sešívací dokončovací jednotku.

  Poznámka:  Odstraňte značku, ale šroub nechte připravený k použití v xref_rail-cover_cs_xref.

 4. Vyjměte standardní odkladač.

 5. Odstraňte přilnavý kryt a potom vyjměte přidržovač papíru.

 6. Šroubovákem uloženým ve dvířkách A odstraňte kryty snímače vodicí lišty a posuvné kolejničky.

 7. Vyjměte vodicí lišty.

 8. Nasaďte kryt snímače.

 9. Vložte dokončovací schránku.

 10. Připojte dokončovací schránku k tiskárně.

  Poznámka:  Použijte šroub dodaný s dokončovací schránku.

 11. Nasaďte kryt posuvných kolejniček dokončovací schránky.

  Poznámka:  Použijte šrouby dodané s dokončovací schránkou.

 12. Sundejte kryt filtru.

  Poznámka:  Tento krok je použitelný jen u vybraných modelů tiskáren.

 13. Připojte kabel dokončovací schránky k tiskárně.

 14. Nasaďte zpět kryt filtru.

  Poznámka:  Tento krok je použitelný jen u vybraných modelů tiskáren.

 15. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Nepoužívejte s tímto výrobkem prodlužovací kabely, kabely s více zásuvkami, zásuvkové rozbočovače a zařízení UPS. Výkonové parametry těchto typů příslušenství mohou být při použití laserové tiskárny snadno překročeny, což může vést k riziku požáru, škodám na majetku nebo ke špatnému výkonu tiskárny.

 16. Zapněte tiskárnu.

  Přidejte dokončovací schránku do ovladače tiskárny ručně, aby byla k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top