Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Instalace sešívací, děrovací dokončovací jednotky nebo brožovací schránky

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Při instalaci jednoho nebo více doplňků tiskárny nebo multifunkční tiskárny budete možná muset použít kolečkový podstavec, nábytek nebo jiný prvek, abyste předešli nestabilitě a možnému zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

 3. Vyjměte držák dokumentace na boku nebo na zadní straně tiskárny.

 4. Vybalte sešívací, děrovací dokončovací nebo brožovací schránku.

 5. Vyjměte standardní zásobník a potom vyjměte přidržovač papíru.

 6. Šroubovákem uloženým ve dvířkách A vyjměte vodicí lišty.

 7. Zasuňte podávací jednotku.

  Poznámka:  Použijte šrouby dodané s dokončovací schránkou.

 8. Připojte dokončovací schránku k tiskárně.

 9. Vložte kazetu se svorkami dovnitř tak, až zaklapne na místo.

 10. Sundejte kryt filtru.

  Poznámka:  Tento krok je použitelný jen u vybraných modelů tiskáren.

 11. Připojte kabel dokončovací schránky k tiskárně.

 12. Nasaďte zpět kryt filtru.

  Poznámka:  Tento krok je použitelný jen u vybraných modelů tiskáren.

 13. Zajistěte kabel.

 14. Vložte odkladače.

  Poznámky:

  • Použijte šrouby dodané s dokončovací schránkou.
  • Při vkládání odkladače 2 se vyhněte posunutí podpěry.
  • Odkladač 3 je k dispozici pouze tehdy, když je nainstalována brožovací schránka.
 15. Nasaďte držák dokumentace a pak nasaďte svorku.

 16. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Nepoužívejte s tímto výrobkem prodlužovací kabely, kabely s více zásuvkami, zásuvkové rozbočovače a zařízení UPS. Výkonové parametry těchto typů příslušenství mohou být při použití laserové tiskárny snadno překročeny, což může vést k riziku požáru, škodám na majetku nebo ke špatnému výkonu tiskárny.

 17. Zapněte tiskárnu.

  Přidejte dokončovací schránku do ovladače tiskárny ručně, aby byla k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top