Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Výběr umístění tiskárny

 • Ponechejte dostatek prostoru pro otevírání zásobníků, krytů a dvířek a pro instalaci hardwarových doplňků.
 • Nastavte tiskárnu blízko elektrické zásuvky.
 • VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neumísťujte produkt blízko vody nebo vlhkých míst.

 • Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62 nebo normě 156 technického výboru CEN.
 • Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
 • Udržujte tiskárnu:
  • Čistou, suchou a nezprášenou.
  • Stranou od volně položených svorek a kancelářských spon.
  • Stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohřívačů a ventilátorů
  • Stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí.
 • Dodržujte doporučené teploty a zabraňte výkyvům hodnot.
 • Okolní teplota

  10 až 30 °C (50 až 86 °F)

  Skladovací teplota

  -10 až 40 °C (14 až 104 °F)
 • Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskány volný prostor o rozměrech:
 • 1

  Nahoře

  400 mm (15,70 palce)

  2

  Zadní strana

  120 mm (4,80 palce)

  3

  Pravá strana

  400 mm (15,70 palce)

  4

  Vepředu

  444,5 mm (17,5 palce)

  5

  Levá strana

  120 mm (4,80 palce)
Byl tento článek užitečný?
Top