Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Úprava registrace skeneru

  1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Konfigurace skeneru > Ruční registrace skeneru.

  2. V nabídce Rychlý test tisku se dotkněte tlačítka Start.

  3. Stránku rychlého testu tisku položte na skleněnou plochu skeneru a dotkněte se tlačítka Registrace ploch. skeneru.

  4. V nabídce Rychlý test kopírování se dotkněte tlačítka Start.

  5. Porovnejte stránku rychlého testu kopírování s originálním dokumentem.

    Poznámka:  Pokud se okraje stránky testu liší od originálního dokumentu, srovnejte levý okraj a horní okraj.

  6. Opakujte Nastavení skenování a xref_compare_cs_xref dokud se okraje stránky rychlého testu kopírování co nejlépe neshodují s originálním dokumentem.

Byl tento článek užitečný?
Top