Skip to Content Information Center
Lexmark CX923

Lexmark CX923

Skener se ne odziva

DejanjeDaNe

1. korak

  1. Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v tiskalnik in električno vtičnico.

    PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

  2. Kopirajte ali skenirajte dokument.

Ali se skener odziva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

  1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.

  2. Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu.

  3. Kopirajte ali skenirajte dokument.

Ali se skener odziva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

  1. Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga znova vklopite.

  2. Kopirajte ali skenirajte dokument.

Ali se skener odziva?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.

Je bil ta članek koristen?
Top