Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Det går inte att skicka eller ta emot fax

ÅtgärdJaNej

Steg % s

Åtgärda eventuella felmeddelanden som visas på skärmen.

Kan du skicka eller ta emot fax?

Problemet är löst.

Gå till steg 2.

Steg % s

Kontrollera att kablarna till följande utrustning är ordentligt fastsatta:

 • Telefon
 • Handenhet
 • Telefonsvarare

Kan du skicka eller ta emot fax?

Problemet är löst.

Gå till steg 3.

Steg % s

Lyssna efter kopplingston.

 • Ring faxnumret för att kontrollera om det fungerar.
 • Om du använder funktionen Ringa upp med luren på, höjer du volymen och verifierar att kopplingstonen hörs.

Hör du en kopplingston?

Gå till steg 5.

Gå till steg 4.

Steg % s

Kontrollera telefonjacket.

 1. Anslut den analoga telefonen direkt till telefonjacket.

 2. Lyssna efter kopplingston.

 3. Om du inte hör en kopplingston använder du en annan telefonkabel.

 4. Om du fortfarande inte hör en kopplingston ansluter du den analoga telefonen till ett annat telefonjack.

 5. Om du hör en kopplingston ansluter du skrivaren till samma väggkontakt.

Kan du skicka eller ta emot fax?

Problemet är löst.

Gå till steg 5.

Steg % s

Kontrollera om skrivaren är ansluten till en analog telefontjänst eller till rätt digital anslutning.

 • Om du använder en ISDN-telefontjänst (Integrated Services for Digital Network) ansluter du till en analog telefonport på en ISDN-terminaladapter. Kontakta ISDN-leverantören om du vill ha mer information.
 • Om du använder DSL ansluter du ett DSL-filter eller en DSL-router som har stöd för analog användning. Kontakta din DSL-leverantör om du vill ha mer information.
 • Om du använder en PBX-telefontjänst (för privatabonnentväxel) så ska du kontrollera att du ansluter till en analog anslutning på PBX:en. Om inget av dessa alternativ finns bör du överväga att installera en analog telefonlinje för faxmaskinen.

Kan du skicka eller ta emot fax?

Problemet är löst.

Gå till steg 6.

Steg % s

  Koppla tillfälligt från annan utrustning och avaktivera andra telefontjänster.

 1. Koppla från annan utrustning (t.ex. telefonsvarare, datorer, modem och telefonlinjedelare) mellan skrivaren och telefonlinjen.

 2. Avaktivera Samtal väntar och röstmeddelanden. Kontakta telefonbolaget om du vill ha mer information.

Kan du skicka eller ta emot fax?

Problemet är löst.

Gå till steg 7.

Steg % s

Skanna originaldokumentet en sida i taget.

 1. Ring faxnumret.

 2. Skanna dokumentet.

Kan du skicka eller ta emot fax?

Problemet är löst.

Kontakta kundsupport.

Var denna artikel användbar?
Top