Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

  Za korisnike Windows-a

 1. Dok je dokument otvoren, kliknite na Datoteka > Odštampaj.

 2. Kliknite na Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje.

 3. Kliknite na Odštampaj i zadrži.

 4. Izaberite Koristi štampanje i zadržavanje, a zatim dodelite korisničko ime.

 5. Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).

  Ako je zadatak štampe poverljiv, unesite četvorocifreni PIN.

 6. Kliknite na OK ili Odštampaj.

 7. Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

  • Za poverljive zadatke štampe, izaberite:
  • Zadržani zadaci > , izaberite korisničko ime > Poverljivo >  unesite PIN >  izaberite zadatak štampe >  konfigurišite postavke > Odštampaj
  • Za druge zadatke štampe, izaberite:
  • Zadržani zadaci >  izaberite korisničko ime >  izaberite zadatak štampe >  konfigurišite postavke > Odštampaj

  Za korisnike Macintosh-a

 1. Dok je dokument otvoren, odaberite Datoteka > Odštampaj.

  Ako je potrebno, kliknite na trougao za otkrivanje da biste videli još opcija.

 2. Iz opcija za štampanje ili menija Kopije i stranice izaberite Usmeravanje zadataka.

 3. Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).

  Ako je zadatak štampe poverljiv, dodelite korisničko ime i četvorocifreni PIN.

 4. Kliknite na OK ili Odštampaj.

 5. Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

  • Za poverljive zadatke štampe, izaberite:
  • Zadržani zadaci >  izaberite korisničko ime > Poverljivo >  unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > Odštampaj
  • Za druge zadatke štampe, izaberite:
  • Zadržani zadaci >  izaberite korisničko ime >  izaberite zadatak štampe >  konfigurišite postavke > Odštampaj
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top