Skip to Content Information Center
Lexmark CX923

Lisäkortin asentaminen

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet emolevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, sähköiskuvaaran välttämiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto pistorasiasta.

 3. Irrota liittimen suojus tulostimen takapaneelista luukun A sisäpuolella olevalla ruuvitaltalla.

 4. Jos tulostimessa on suodattimen kansi, irrota se.

 5. Irrota emolevyn kansi.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotain tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn osia tai liittimiä.

 6. Irrota emolevyn suojus.

 7. Poista lisäkortti pakkauksestaan.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Vältä koskettamasta kortin reunassa olevia liitäntäkohtia.

 8. Paina kortti tiukasti paikalleen.

  Huomautus:  Kortin liittimen on kosketettava koko pituudeltaan emolevyä.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Kortin väärä asennus saattaa vaurioittaa korttia ja emolevyä.

 9. Kiinnitä suojus ja sitten kansi.

 10. Kiinnitä liittimen kansi.

 11. Jos irrotit suodattimen kannen, kiinnitä se.

 12. Liitä virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostimen virta.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top