Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Conectarea imprimantei la o reţea fără fir utilizând Wi‑Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

 • Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.
 • Pe imprimantă este instalat un adaptor de reţea fără fir. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile livrate cu adaptorul.
 • Opţiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Prezentare generală reţea > Adaptor activ.

  Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Wi‑Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton.

 2. Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

  Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Wi‑Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN.

 2. Copiaţi numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

 3. Deschideţi un browser web, apoi introduceţi adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

  Note:

  • Pentru a afla adresa IP, consultaţi documentaţia inclusă cu punctul de acces.
  • Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
 4. Accesaţi setările WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.

 5. Introduceţi PIN-ul din opt cifre, apoi salvaţi modificările.

Consideraţi acest articol util?
Top