Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Deaktiviranje Wi‑Fi mreže

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža.

  2. Pratite uputstva na ekranu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top