Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Výměna přenosového pásu

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Otevřete dvířka C.

  Poznámky:

  • Zajistěte, aby dvířka nevrazila do žádného kabelu připojeného k tiskárně.
  • Je-li instalován zásobník na 3000 listů, posuňte zásobník doprava, aby se otevřela dvířka.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 3. Šroubovákem uloženým ve dvířkách A vyjměte zarážku dvířek.

 4. Povolte šrouby zajišťující přenosový pás.

 5. Vyjměte vodicí lištu.

 6. Vyjměte přenosový pás.

 7. Vybalte nový přenosový pás.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se přenosového pásu. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

 8. Vložte nový přenosový pás tak, aby zaklapnul na místo.

 9. Stěračem tiskové hlavy vyčistěte optickou čočku tiskové hlavy.

 10. Vložte vodicí lištu.

 11. Zajistěte přenosový pás.

 12. Nasaďte zpět zarážku dvířek.

 13. Zavřete dvířka a zapněte tiskárnu.

Byl tento článek užitečný?
Top