Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Výměna přenosového válce

 1. Otevřete dvířka C.

  Poznámky:

  • Zajistěte, aby dvířka nevrazila do žádného kabelu připojeného k tiskárně.
  • Je-li instalován zásobník na 3000 listů, posuňte zásobník doprava, aby se otevřela dvířka.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 2. Vyjměte přenosový válec.

 3. Vybalte nový přenosový válec.

 4. Vložte nový přenosový válec tak, dokud nezaklapne na místo.

 5. Zavřete dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top