Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Nalaganje na pladenj za 3000 listov

Pladenj za 3000 listov podpira samo eno velikost papirja, A4 ali Letter.

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:  Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

 1. Odprite vratca F in nato dvignite podajalni valj.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Podaljalnih valjev se ne dotikajte, da ne pride do poškodb in se ne zniža zmogljivost.

 2. Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

 3. Naložite sveženj papirja tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol.

  • Za enostransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzdol.
  • Za obojestransko tiskanje pisemski papir z glavo z naložite tako, da je obrnjen navzgor.
  • Zagotovite, da je sveženj nižji od kota na okvirju, da preprečite zastoj papirja.
 4. Spustite podajalni valj in nato zaprite vratca.

 5. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija pladnja > Zaznava velikosti.

 6. Izberite pladenj in velikost papirja.

Je bil ta članek koristen?
Top