Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Povezovanje pladnjev

  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > izberite vir papirja.

  2. Za pladnje, ki jih povezujete, nastavite isto velikost in vrsto papirja.

  3. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija pladnja > Povezovanje pladnja.

  4. Dotaknite se možnosti Samodejno.

Za prekinitev povezave med pladnji zagotovite, da pladnji nimajo enakih nastavitev velikosti in vrste papirja.

Opozorilo – možnost poškodb:  Temperatura fiksirne enote je odvisna od navedene vrste papirja. Da preprečite težave pri tiskanju, uskladite nastavitev vrste papirja v tiskalniku s papirjem, ki je naložen na pladnju.

Je bil ta članek koristen?
Top